Rakipsiz Verimlilik, Rakipsiz Değer: MobiomX™

MobiomX

Massive Bioinformatics R&D Company’nin MobiomX ürün grubu nükleik asitle ilgili teknolojilerde uzmanlaşmıştır. Bu ürünler nükleik asit ekstraksiyonu, tespiti, saflaştırılması ve sentezi dahil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Ürünler, çeşitli örnek türlerinden genomik DNA ekstraksiyonu, belirli konsantrasyonlarda DNA ve RNA’nın floresan bazlı tespiti, hücre ve dokulardan verimli RNA izolasyonu, jel elektroforezi moleküler ağırlık standartları, DNA fragmanı saflaştırma ve boyut seçimi için araçlar ve qPCR ve cDNA sentezi için reaktifler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu ürünler toplu olarak nükleik asit analizi ve manipülasyonu araştırmacılarının ve laboratuvarlarının farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

PCR

2 × HiFi Taq Karışımı

 

HF101 / HF105 / HF115

1 ml / 5 ml / 15 ml

 

PCR’ı yüksek doğrulukta sonuçlar için geliştirilmiş yeni nesil bir enzim olan HiFi Taq Polimeraz bazlı bir karışımdır. HiFi Taq Master Mix’te bulunan tescilli uzatma faktörü, özgüllüğü artırıcı faktörler ve plato inhibe edici efektör olmayan faktör ile uzun fragman amplifikasyonu dahil olmak üzere sahiplik ve PCR sunucusunu büyük ölçüde geliştirir. HiFi Master Mix, 40 kb λ DNA, 40 kb plazmid DNA, 20 kb genomik DNA ve 10 kb cDNA gibi uzun parçaları güçlendirebilir.

 

QPCR için SuperMix RT (gDNA depletion)

 

RT-III-100

100 rxn

 

Optimize edilmiş tampon çözeltisi ile yeni nesil RT-III qRT Supermix ters transkriptaz enzimi içeren kit, cDNA sentezinin verimliliğini daha da artırır ve iki aşamalı qRT-PCR tespiti için uygundur. Kitte bulunan 4 × gDNA tükenme Karışımı, genomik DNA’yı şablon RNA’dan ayırarak daha güvenilir kantitatif sonuçlar sağlar.

 

Birinci İplik cDNA Sentez Kiti (gDNA depletion)

 

FRT-III-50 / FRT-III-100

50 rxn / 1000 rxn

 

Birinci zincir sentezinin verimliliğini artırmak için ters transkripsiyon için optimize edilmiş yeni nesil bir ters transkriptaz olan First Strand cDNA Synthesis Reverse Transcriptase enzimi ve tampon çözeltisi içerir. Kitte bulunan 5× gDNA tükenme karışımı, genomik DNA kontaminasyonunu 2 dakika içinde hızla ortadan kaldırabilir.

 

Tek Adım qRT-PCR Prob Kiti

 

ORT-PRB-100 ORT-PRB-1000 / ORT-PRB-5000

50 rxn / 1000 rxn

Tek Adım qRT-PCR Prob Kiti, şablon olarak doğrudan RNA (örneğin virüs RNA’sı) kullanan qPCR için özel olarak tasarlanmıştır. Gene özgü primerler (GSP) kullanılarak, ters transkripsiyon ve qPCR tek bir tüpte tamamlanabilir, böylece pipetleme adımları ve kontaminasyon riski önemli ölçüde azaltılır.

 

Jel Elektroforez

GelRed Nükleik Asit Boyası (10000X)

 

GR101 / GR105 / GR150

500 ul/ 5 ul / 50 ul

 

GelRed, etidyum bromürün (EB) eşdeğeridir; yüksek hassasiyet, düşük toksisite ve güçlü termal stabiliteye sahip nükleik asit jel boyaması için yeni bir floresan boyadır. GelRed, agaroz ve poliakrilamid elektroforezinde dsDNA, ssDNA ve RNA boyama için kullanılır.

 

DNA Basamakları

 

2000 bp / 5000 bp / 15000 bp / 100 bp

50 rxn / 1000 rxn

Belirli bir moleküler ağırlığa sahip çift sarmallı DNA parçalarından oluşur. Agaroz jel elektroforezinde DNA, moleküler ağırlık standartlarına uygun mavi bir boya içeren yükleme tamponu ile karıştırılır.

 

 

Nükleik Asit İzolasyonu

DNA İzolasyon Kiti Hepsi Bir Arada (Mini)

 

DA101 / DA102 

50 rxn/200 rxn

 

≤200 μl taze veya dondurulmuş antikoagüle tam kan, <25 mg hayvan dokusu, <5 x 106 saf kültür hücresi veya <3 x 109 bakteri kültürü örneğinden genomik DNA izolasyonu için uygundur. Kit, fenol/kloroform organik çözücülerle ekstraksiyon veya alkol çökeltme gibi zaman alıcı yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran silika jel sütun saflaştırma teknolojisine dayanmaktadır.

 

Viral DNA/RNA Mini Kiti

 

NAV01

50 rxn

 

Kan, serum, plazma, swab, doku, bronkoalveolar lavaj sıvısı ve hücre kültürü süpernatantı gibi çeşitli örneklerden. Yüksek saflıkta viral DNA/RNA’nın hızlı ekstraksiyonu için kullanılabilir.

 

Jel DNA Ekstraksiyon Kiti (Mini)

 

DGD01

100 rxn

 

Kit, farklı konsantrasyonlardaki TAE/TBE agaroz jellerinden 70 bp ila 20 kb DNA parçalarını çıkarmak için optimize edilmiş bir tampon sistemi ve silika jel sütun saflaştırma teknolojisi kullanır. Saflaştırılan DNA doğrudan ligasyon, transformasyon, enzimatik sindirim, in vitro transkripsiyon, PCR, sekanslama, mikroenjeksiyon ve diğer moleküler çalışmalar için kullanılabilir.

 

Hücre/Doku Total RNA İzolasyon Kiti

 

RCT01

50 rxn

 

Hayvan doku ve hücrelerinden total RNA ekstraksiyonu için hızlı bir yöntem sağlar. Kit, silika jel membran saflaştırma teknolojisine dayanır ve ekstraksiyon işlemi sırasında β-merkaptoetanol, fenol / kloroform veya başka herhangi bir toksik reaktif gerektirmez.

Bitkiden Total RNA İzolasyon Kiti

 

RP01

50 rxn

 

Farklı bitki dokularından total RNA izolasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Kit, silika jel sütun saflaştırma teknolojisini kullanır, bu nedenle ekstraksiyon işlemi sırasında fenol kloroform gibi toksik reaktiflere ve zaman alan alkol giderme adımına gerek yoktur.

 

DNA QC

MB dsDNA HS Test Kitİ

 

HSD01 / HSD02 

100 rxn/ 500 rxn

 

Uygulaması basit, hassas ve kesin sonuçlar veren floresan bazlı bir çift sarmallı DNA (dsDNA) tespit kitidir. Hazır çalışma solüsyonu (floresan boya ile) ve dsDNA standartları içerir.

 

MB RNA HS Test Kiti

 

HSR01 / HSR02 

100 rxn/ 500 rxn

 

Uygulaması basit, hassas ve kesin sonuçlar veren floresan bazlı bir RNA tespit kitidir. Kit floresan saptama reaktifi, tampon çözelti ve RNA standartlarını içerir.

 

DNA/RNA Purifikasyonu

MagBead DNA

 

MBD01 / MBD02 / MBD03 / MBD04

5 ml/ 60 ml / 450 ml / 45 ml

 

DNA Manyetik Boncukları, SPRI’ye (Solid Phase – Reverse Immobilization) dayalıdır ve yeni nesil dizileme (NGS) kitaplığının hazırlanması sırasında DNA saflaştırması ve fragman boyut seçimi için kullanılır.

 

MagBead RNA

 

MBR01 / MBR01 / MBR03 

5 ml/ 40 ml / 450 ml

 

MagBead RNA Manyetik Boncukları SPRI (Katı Faz Ters İmmobilizasyon) temeline dayanır ve RNA saflaştırması için kullanılır. Kit, RNA’yı boncuklara bağlar ve tüm proteinleri, tuz iyonlarını ve diğer safsızlıkları etkili bir şekilde giderir.

 

Kütüphane Hazırlığı

Rapid T4 DNA Ligaz

 

RL01 / RL02

10 rxn / 100 rxn

 

T4 DNA Ligaz, çift sarmal DNA’nın kör veya yapışkan ucunda bitişik 5′-fosfat ve 3′-hidroksil arasındaki fosfodiester bağının oluşumunu katalize eder. Ligasyon tabanlı kitlerde adaptör ligasyonu adımında üçüncü nesil dizileme teknolojilerinden Oxford Nanopore Platformu (SQK-LSK109, SQK-LSK110, SQK-LSK114) kullanılmaktadır.

 

Bizimle iletişime geç!

Özelleştirilmiş biyoinformatik analizden yenilikçi yazılım araçlarına ve Yeni Gen Dizileme cihazlarına kadar araştırmanızı hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi bugün keşfedin. Uzmanlarımızla bir toplantı planlamak ve araştırma hedeflerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçin. Birlikte fark yaratabiliriz.

Uzman Danışmanlık

Bizimle iletişime geçtiğinizde uzman danışmanlarımızla birebir görüşmeler yaparak projeleriniz için en uygun çözümleri keşfedebilirsiniz.

Özelleştirilmiş Hizmetler

İhtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış hizmet ve ürünlerle araştırma süreçlerinizi hızlandıracak ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olacağız.