Molzym

2003’ten beri inovasyona yön veren bilimsel titizlik

Molzym Hakkında

CE IVD işaretli geniş kapsamlı moleküler tanı kitlerinden, konak DNA tükenme teknolojisi MolYsisTM’den ultra temiz PCR reaktiflerine ve testlerine kadar Molzym, kültürden bağımsız moleküler çözümlerin önde gelen sağlayıcılarından biridir. Molzym’in teknolojisi, PCR veya NGS tabanlı yöntemler kullanarak mikropların doğrudan vücut sıvılarından, dokulardan ve sürüntülerden tespit edilmesini sağlar. Patojenler saatler içinde tespit edilebilmekte ve hızlı, patojen hedefli antimikrobiyal tedavi ile hastaların yönetimini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Diagnostics

SepsiTest™-UMD CE IVD

 

SepsiTest™-UMD, rutin tanı için vücut sıvılarında, dokularda ve sürüntü örneklerinde bakteriyel ve fungal patojenlerin kültürden bağımsız olarak saptanması ve tanımlanmasının tarafsız bir yoludur.

Özellikleri ve Avantajları :

 • Çok çeşitli klinik numuneler (sıvılar, dokular, sürüntüler) için tek bir protokol
 • Sağlam, kültürlenemeyen ve antibiyotikle inhibe edilen patojenlerin tespiti
 • Şimdiye kadar 1.350’den fazla mikroorganizma tanımlandı
 • Zenginleştirilmiş mikrobiyal DNA’nın ekstraksiyonu
 • Bakteri ve mantarların 16S ve 18S rRNA genlerini hedefleyen PCR veya Gerçek Zamanlı PCR testleri
 • Sanger sekanslama ile bakteri ve mantar türlerinin tanımlanması
 • PCR ve ekstraksiyon kontrolleri dahil
 • Tüm reaktiflerin DNA içermediği garanti edilir
 • Add-On 10 ile birlikte 10 ml’ye kadar numunenin analizi

 

Otomatik Patojen Teşhisi

 

Tam Otomatik Patojen Teşhisi

 

Micro-Dx™ CE IVD

SelectNA™plus robotunda yenilikçi otomatik patojen DNA zenginleştirme ve izolasyonu, geniş kapsamlı 16S & 18S PCR testleri ile birlikte

 

Yarı Otomatik Patojen TeşhisiTry Molzym’s contamination-free PCR/Real-Time PCR products for the sensitive detection of bacterial and fungal DNA. Available are reagents for custom assay development and complete 16S and 18S assays.

UMD-SelectNA™ CE IVD

Manuel patojen zenginleştirme ve otomatik DNA izolasyonu ile geniş aralıklı 16S & 18S PCR testlerinin kombinasyonu

Micro-Dx™ CE IVD

 

Elveda zahmetli DNA hazırlama – CE IVD işaretli Micro-Dx™ çeşitli numunelerden otomatik DNA hazırlama imkanı sunar. Patojenlerin Gerçek Zamanlı PCR tanısında düşük uygulamalı günlük rutin için idealdir.

Özellikleri ve Avantajları:

 • Tamamen otomatik insan DNA’sı boşaltımı ve mikrobiyal DNA ekstraksiyonu
 • Bakteriyel ve fungal DNA’nın robotik izolasyonu
 • Düşük uygulama süresi (10-15 dakika)
 • Çeşitli klinik numuneler için tek bir protokol
 • Büyüyen ve büyümeyen patojenlerin kültürden bağımsız teşhisi
 • Patojenlerin 160 bakteri cinsinden sekanslama ile tanımlanması
 • Candida, Cryptococcus ve diğer maya türlerinin, Aspergillus’un kesin ayrımı
 • Esneklik: çalışma başına 1-12 numunenin işlenmesi
 • Kontrollü DNA içermeyen reaktifler ve sarf malzemeleri
 • Ekstraksiyon ve PCR çalışma kontrolleri dahildir

Derin Dondurucuda Numune Saklama

 

Değerli numunelerinizin uzun süreli saklanması – UMD-Tüpleri, klinik ve diğer numunelerdeki bozulmamış mikroorganizmaların uzun süreli stabilizasyonu için mükemmel bir çözümdür. UMD-Tubes, CE IVD kitlerimiz SepsiTest™-UMD ve Micro-Dx™ ile ideal bir şekilde kombine edilebilir.

Özellikleri ve Avantajları :

 • Sıvı numunelerdeki canlı bakteri ve mantarların stabilizasyonu
 • Patojenlerin donma-çözülme hasarından korunması
 • Flakon ve kriyo-koruyucu mikrobiyal DNA kontaminasyonu içermez
 • Esnek numune hacmi: 0,4 ila 2 ml

UMD-Tüpleri, klinik ve diğer sıvı numunelerinin -70 ila -80 °C’de uzun süreli saklanması için kriyo-koruyucu içeren şişelerdir. Numune saklama koşulları, numunelerin daha sonraki bir zamanda, örneğin çalışmalar ve değerlendirmeler için analiz edilmesi için idealdir. Özellikle tahliller sağlam hücreleri hedefliyorsa, numune alma ve saklama genellikle kritik adımlardır. UMD-Tüpleri, donma-çözülme olayları nedeniyle mikroorganizmaların parçalanmasını önler ve aylar süren depolamadan sonra bile hassasiyet kaybı olmadan teşhisin tam performansını garanti eder.

Life Science

Patojen DNA Zenginleştirme ve İzolasyonu

 

MolYsis™ kitleri, insan ve hayvan numunelerindeki patojenlerin doğrudan analizi için zenginleştirilmiş mikrobiyal DNA temini için idealdir. Kitler kan, BOS, sinovyal aspiratlar, BAL ve diğer numuneler gibi her türlü vücut sıvısı için değerlendirilir.

Özellikleri ve Avantajları :

 • Vücut sıvılarından konakçı (insan/hayvan) DNA’sının ayrıştırılması
 • Bakteriyel ve fungal DNA’nın zenginleştirilmesi
 • PCR inhibitörlerinin kaldırılması
 • Gram-pozitif, Gram-negatif bakteri ve mantarların geniş aralıklı lizisi
 • Tamponlar ve reaktifler kontaminasyon içermez
 • 0,2 ila 1 ml veya 5 ml örnek hacimleri

MolYsis™ kan, aspirat ve diğer vücut sıvıları gibi karmaşık klinik numunelerden mikrobiyal DNA’nın hedefe yönelik izolasyonu için benzersiz bir sistemdir. Konak hücrelerinin seçici olarak parçalanması ve serbest kalan konak DNA’sının bozulması, spesifik olmayan primer bağlanmasını önler ve böylece patojenlerin PCR veya Gerçek Zamanlı PCR analizinin hassasiyetini ve özgüllüğünü büyük ölçüde artırır. Ayrıntılı bilgi için Teknoloji bölümüne bakınız. Kit serisi, 0,2 ila 1 ml veya 5 ml aralığında numune işlemeye izin verir.

Otomatik Mikrobiyal DNA Zenginleştirme ve Ekstraksiyonu

 

SelectNA™plus robotik sistemi, mikrobiyal DNA’nın zenginleştirilmesi ve izolasyonu için ayaküstü bir çözümdür. Cihazdaki kapalı ortam, hava kaynaklı kontaminasyon riskini ve kullanım hatalarını en aza indirmek için idealdir.

Robot, MolYsis-SelectNA™plus kiti ile çalıştırılır ve 1 ml sıvı numuneleri, sürüntüler ve doku biyopsileri için onaylanmıştır. Süreç, konak DNA’sının tükenmesi ve patojen zenginleştirmesi için yenilikçi bir vakum tahrikli protokole dayanmaktadır ve ardından mikrobiyal DNA izolasyonu, örneğin sadece az miktarda mikrobiyal DNA içeren düşük yüklü numuneler için en uygun çözümü sağlar. İzole edilen DNA, bakteriyel veya fungal genlerin, genomların veya metagenomların analizi için herhangi bir moleküler tahlil ile kullanılabilir.

 

Özellikleri ve Avantajları:

 • Yenilikçi patojen DNA ekstraksiyonu
 • Host-DNA-depletion teknolojisi
 • DNA içermeyen sarf malzemeleri ve reaktifler
 • Vakum tahrikli sistem
 • UV dekontaminasyon
 • Birincil steril vücut sıvıları, swablar ve dokular için onaylanmıştır
 • Masaüstü alet
 • Esnek: Bir seferde 1 ila 12 örnek

DNA İçermeyen PCR Reaktifleri & Testleri

 

Bakteriyel ve fungal DNA’nın hassas tespiti için Molzym’in kontaminasyonsuz PCR/Gerçek Zamanlı PCR ürünlerini deneyin. Özel tahlil geliştirme ve eksiksiz 16S ve 18S tahlilleri için reaktifler mevcuttur.

 

PCR ve Tam Zamanlı PCR Reaktifleri

Polimerazlar, su ve ana karışımlar mikrobiyal DNA içermeyecek şekilde üretilmiştir ve 40 döngü boyunca yüksek amplifikasyon aktivitesine sahiptir. Ana karışımlar, özel primerlerle kullanılacak testler için tüm reaktifleri içerir.

Geniş Aralıklı 16S & 18S Assays

Eubacteria ve mantarların sırasıyla 16S ve 18S rRNA genlerinin parçalarının hassas PCR/Real-Time PCR tespiti için eksiksiz testler mevcuttur. Amplikon dizileme primerleri bunların tanımlanmasını sağlar.

 

PCR ve Gerçek Zamanlı PCR Reaktifleri

Özel saflaştırma teknolojimiz PCR reaktiflerindeki DNA izlerini ortadan kaldırır. Taq ve master karışımları, kendi primerlerinizin kullanıldığı tahlillerde mikrobiyal DNA’nın tespitinde en yüksek hassasiyeti ve güvenilirliği ortaya çıkarır.

 

Özellikleri ve Avantajları :

 • Yüksek aktiviteli, DNA içermeyen Taq DNA polimerazlar
 • Sıcak başlangıç Taq mevcut
 • Arka plan olmadan 40 döngüye kadar PCR amplifikasyonu
 • PCR ve Real-Time PCR için ana karışımlar (floresan boya)
 • Taq ve ana karışımlar prob analizleri için hazırdır

Bir dizi kit, özellikle numunelerdeki bakteriyel ve fungal DNA’nın hassas ve spesifik tespitine adanmıştır. Tüm reaktifler mikrobiyal DNA kontaminasyonlarına karşı DNA içermeyecek şekilde üretilmiştir. Aynı şekilde, reaktifler amplifikasyon performanslarında oldukça aktiftir ve negatif kontrollerde arka plan olmadan 40 amplifikasyon döngüsüne kadar izin verir. DNA içermeyen MolTaq 16S/18SveHot MolTaq 16S/18S, diğer standart Taq’larla kontaminasyon sorunları yaşadığınızda tercih edebileceğiniz Taq DNA polimerazlardır. Yeni geliştirilen Hot MolTaq 16S/18S, MolTaq 16S/18S’nin olumlu karakterlerini sıcak başlatma amplifikasyonu ve böylece artırılmış özgüllük ile birleştirir.

Ana karışımlar, dNTP’ler, tampon ve Mg2+ (3mM nihai konsantrasyon) dahil olmak üzere PCR için gerekli önceden birleştirilmiş reaktifleri içerir. Mastermix 16S/18S Basic kullanıma hazır bir ana karışımdır – sadece onaylanmış PCR primerlerinizi ve problarınızı ekleyin. Mastermix 16S/18S Dye, bir interkalasyon boyası kullanarak primerlerinizle Gerçek Zamanlı PCR’ler çalıştırmak istiyorsanız tercih edilen ana karışımdır.

Bizimle iletişime geç!

Özelleştirilmiş biyoinformatik analizden yenilikçi yazılım araçlarına ve Yeni Gen Dizileme cihazlarına kadar araştırmanızı hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi bugün keşfedin. Uzmanlarımızla bir toplantı planlamak ve araştırma hedeflerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçin. Birlikte fark yaratabiliriz.

Uzman Danışmanlık

Bizimle iletişime geçtiğinizde uzman danışmanlarımızla birebir görüşmeler yaparak projeleriniz için en uygun çözümleri keşfedebilirsiniz.

Özelleştirilmiş Hizmetler

İhtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış hizmet ve ürünlerle araştırma süreçlerinizi hızlandıracak ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olacağız.