Nonacus ile İnvaziv Olmayan Sağlık Hizmetlerini Geliştirin

Yeni sağlık hizmetleri, invaziv olmayanlardır.

Nonacus nedir?

Nonacus, araştırmaları hastalara ve bilim insanlarına doğrudan fayda sağlayan rutin tanı araçlarına dönüştürmektedir. İnvaziv olmayan hücresiz DNA çözümleri, teşhis doğruluğunu ve hasta deneyimini iyileştirir. Araştırma ve geliştirme ekibi ile sürekli olarak yeni cfDNA ürünleri geliştirmekte, doğrulamakta ve test etmektedir.

ANALİTİK ÖNCESİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Her numune değerlidir ve hücresiz DNA’yı değerlendirirken numunenizden en iyi şekilde yararlanmak için numunelerinizin kan alımından ekstrakte edilen cfDNA’ya kadar doğru şekilde işlenmesi gerçekten çok önemlidir. Cell3 preserver kan tüpümüz ve Cell3 Xtract kitimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

DOĞUM ÖNCESI SAĞLIK HIZMETLERI

Nonacus, fetal rhesus-D genotipleme, fetal fraksiyon kantitasyonu ve tek gen bozukluğu testleri dahil olmak üzere bu titiz standartları karşılamak için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmektedir.

 

ONKOLOJİ

 

Nonacus, sıvı biyopsi analizi için onaylanmış eksiksiz bir iş akışı sağlayarak en parlak bilim insanları ve klinisyenlerden bazılarıyla birlikte çalışıyor. Nihai hedefi, daha erken teşhis, tedavi sınıflandırması ve izleme yoluyla daha iyi kanser bakımı sağlamaktır.

YAPISAL GENETİK

Nonacus, Yeni Nesil Dizileme (NGS) için bu iş akışlarını tek bir testte birleştirme şansı sunan kütüphane hazırlama çözümleri geliştirmiştir. SNV’lerin, indellerin ve CNV’lerin analizini tek bir testte birleştirerek, zamandan ve kaynaktan tasarruf etmenizi ve yine de tek bir iş akışından anayasal anormallikler hakkında kapsamlı bir rapor sunmanızı sağlar


VIRÜS TESPITI

Test laboratuvarlarının SARS-CoV-2 için son derece hassas ve doğru test ürünleri sağlamasına olanak tanıyoruz. Bizim VirPath: SARS-CoV-2 Kitimiz CE-IVD işaretlidir ve genel COVID-19 qRT-PCR testleri için belirlenen katı doğruluk ve hassasiyet gereksinimlerini geçen birkaç qRT-PCR testinden biridir.

Ön Analiz

Cell3™ Preserver

Bead Xtract cfDNA Kit

Cell3™ Xtract

Cell3™ Preserver

Özel hücresiz DNA kan toplama tüpleri

Özellikle sıvı biyopsi için tam kan toplama ve cfDNA ve ctDNA’nın 15 güne kadar stabilizasyonu için onaylanmış ön analitik kan toplama tüpleri.

 • Daha uzun hücre stabilitesi

  Tam kanı kan alımından sonra 15 güne kadar stabilize ederek Cell3™ Preserver tüplerini ülke çapında veya uluslararası sevkiyattan önce numuneleri gruplamak için ideal hale getirir.

 • Cam kırılması yok

  Plastik boşaltmalı tüpler, taşıma veya santrifüjleme sırasında tüpün kırılma olasılığını azaltır ve standart çekim ekipmanıyla uyumludur.

 • cfDNA için tamamen onaylanmıştır

  NIPT ve sıvı biyopsi gibi non-invaziv uygulamalarda ve qPCR ve NGS gibi çoklu tekniklerde kullanım için onaylanmıştır.

 • Artan laboratuvar verimliliği

  Barkodlu etiketler, mevcut otomasyon ve laboratuvar yönetim sistemlerinizle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Bead Xtract cfDNA Kit

Ölçeklenebilir, otomatikleştirilebilir cfDNA ekstraksiyonu

Plazma veya serumdan yüksek kaliteli cfDNA elde etmek için paramanyetik boncuklar kullanan esnek ve verimli bir cfDNA ekstraksiyon kiti

 • Esnek ve ölçeklenebilir cfDNA saflaştırma

  Bead Xtract cfDNA ekstraksiyonu, 0,5-10 ml arasında değişen giriş hacimleri ve hem manuel hem de otomatik protokollerle laboratuvar ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolayca ölçeklendirilebilir.

 • Tam otomatik veya manuel protokol

  Parçalamadan ayırmaya kadar protokol tamamen otomatikleştirilebilir ve çoğu açık kaynaklı sıvı işleyiciyle uyumludur.

 • Her numune için cfDNA verimini en üst düzeye çıkarın

  Yüksek bağlanma kapasiteli boncuklar cfDNA geri kazanımını en üst düzeye çıkarır ve 30 µl kadar düşük bir elüsyon hacmi, DNA vakum konsantrasyonuna gerek kalmadan cfDNA’nın sonraki uygulamalar için yeterince konsantre olmasını sağlar.

 • NGS gibi uygulamalar için kaliteli cfDNA çıktısı

  cfDNA DNA ekstraksiyon kiti, küçük cfDNA parçalarının geri kazanımını hedefleyen ve gDNA kontaminasyonunu en aza indiren optimize edilmiş bir bağlanma sistemi ile birlikte paramanyetik partiküllerin tersine çevrilebilir nükleik asit bağlama özelliklerini kullanır.

Cell3™ Xtract

Etkili bir hücresiz DNA ekstraksiyon kiti 

Cell3™ Xtract, çeşitli biyolojik örneklerden hızlı ve esnek hücresiz DNA ekstraksiyonu (cfDNA) sağlayarak araştırma ve klinik uygulamalar için yüksek kaliteli cfDNA ve ctDNA sağlar.

 • Hızlı ve esnek

  Cell3™ Xtract, hücresiz DNA ekstraksiyonu için özel ekipman gerektirmeyen ve sadece 90 dakikalık işlem süresiyle ekstraksiyonlarınızı hızlandıracak basit ve esnek bir protokole sahiptir.

 • Örnek girişini en üst düzeye çıkarın

  İster 1ml ister 10ml ile çalışıyor olun, tüm cfDNA’yı tek bir ekstraksiyonda çıkarabilirsiniz. Sadece 35ul’luk küçük bir elüsyon hacmi ile DNA konsantrasyon adımı ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

 • Çoklu kullanımı destekler

  Çok çeşitli numune türlerinden cfDNA izole edin: plazma, beyin omurilik sıvısı (BOS), tükürük ve amniyotik sıvı.

 • Doğru miktar belirleme

  Taşıyıcı RNA olmadan verimli hücresiz DNA ekstraksiyonu, NGS gibi hassas aşağı akış uygulamaları için ekstrakte edilen cfDNA’nızın doğru kantifikasyonunu sağlar.

Prenatal Sağlık Hizmetleri

Fetal RhD Kan Grubu Genotiplemesi

Cell3™ : Özelleştirilmiş NGS Panelleri

Cell3™ Direct: Fetal RhD Kan Grubu Genotipleme Kiti

İnvasiv Olmayan fetal Rhesus D (RhD) taraması

 

CffDNA ekstraksiyonu gerektirmeyen basit ve hızlı bir qPCR protokolü olan Cell3™ Direct, plazma örneklerinden invazif olmayan fetal RhD teşhisi sunar.
 
 • 3 saatten kısa sürede sonuç

  CffDNA ekstraksiyonu gerekmeden ve basit bir qPCR protokolü ile numunenin alınmasından sonuca kadar geçen süre 3 saatten azdır.

 • Daha az malzeme gerekir

  <0,25 ml’den daha az plazma örneği kullanan bu test, diğer prenatal testler için bol miktarda örnek bırakır.

 • Esnek ve tamamen onaylanmış

  Onaylanmış bir kit ve Section 3 mat için esnek tüp, herhangi bir qPCR makinesinde laboratuvar işlemine olanak sağlar.

 • Çoklu hedef tahlili

  Çok hedefli yaklaşım, tüm popülasyonlar için uygun bir tahlil ve daha yüksek hassasiyet için tahlil içi uyum sağlar.

Cell3™ Hedef: Custom NGS Panelleri – Prenatal

İnvasiv olmayan prenatal genetik test

 

Hücresiz fetal DNA (cffDNA) veya genomik DNA (gDNA) kullanılarak prenatal test ve tanı için geliştirilmiş güvenilir hedefli zenginleştirme.

 

 • Hücresiz ve genomik DNA için onaylanmıştır

  Non-invaziv prenatal tanı gibi prenatal uygulamalar için gDNA’nın yanı sıra hücresiz DNA için geliştirilmiş ve doğrulanmış NGS zenginleştirmesi

 • Anne kanındaki fetal fraksiyonu güvenle tespit edin

  QC doğrulaması, hata bastırma teknolojisi ile birlikte en düşük fetal fraksiyonun bile güvenle tespit edilmesini sağlayan tek tip kapsama alanını garanti eder.

 • Basit ve hızlı tasarım süreci

  Çevrimiçi panel tasarım aracımız, bir paneli dakikalar içinde tasarlayıp optimize edebileceğiniz anlamına gelir ve yeni hızlı üretim sürecimiz, tasarım ile teslimat arasında minimum süre anlamına gelir.

 • Büyük ve küçük paneller için optimize edilmiştir

  Cell3™ Hedef zenginleştirme, 1 genden 1.000’e kadar panel boyutundan bağımsız olarak verimli hedef yakalama ve rakipsiz hedefe yönelik performans sunmak için optimize edilmiştir.

Onkoloji

Mesane Kanseri Panelleri

Cell3™ Pan-Kanser Paneli

Cell3™ Hedef: Tümör Ekzomu

Özelleştirilmiş NGS Panelleri

Uygulanabilir Mutasyon

Özelleştirilmiş Paneller MRD

 Cell3™ Hedef: Mesane Kanseri Paneli

 

Ürotelyal mesane kanserine (UBC) yönelik translasyonel ve klinik araştırmalar için kapsamlı NGS paneli.

 

Mesane kanseri vakalarının %96’sında bulunan 451 somatik mutasyonu hedefleyen bu panel, idrar DNA analizi yoluyla sitoskopiye non-invaziv bir alternatif sunma potansiyeline sahiptir.
 

 • Mesane kanseri için klinik olarak ilgili içerik

  Mesane kanseri vakalarının %96’sında bulunan klinik olarak ilgili 451 somatik mutasyonu tespit eder.

 • Ultra hassas mutasyon tespiti

  Kanıtlanmış Cell3™ Hedef hata bastırma teknolojisini kullanarak somatik mutasyonların %0,1 VAF’a kadar güvenli ve doğru bir şekilde aranmasını sağlar.

 • İdrardan alınan cpDNA ve ctDNA üzerinde doğrulanmıştır

  İdrar hücre-pelletinden (cpDNA) genomik DNA ve idrardan ctDNA için geliştirilmiş ve doğrulanmıştır.

 • Sistoskopiye invaziv olmayan alternatif

  Klinik ve translasyonel araştırmacılara mesane kanserinin profilini çıkarmak için sistoskopiye invazif olmayan uygun bir alternatif sunar.

Cell3™ Hedef: Pan-Kanser

 

Tek bir NGS zenginleştirme iş akışı kullanarak 524 onkogen boyunca SNV’lerin, indellerin ve CNV’lerin yanı sıra TMB ve MSI’nin sağlam bir şekilde aranmasını sağlayan kapsamlı kanser mutasyon analizi.
 

 • Çoklu biyobelirteçler için tek bir iş akışı

  SNV’ler, CNV’ler ve indeller dahil olmak üzere tüm varyant türlerinin yanı sıra 524 onkogen boyunca TMB ve MSI’yi tek bir NGS zenginleştirmesinde tespit edin.

 • cfDNA ve FFPE örneklerini çalıştırın

  cfDNA ve FFPE örneklerinin yanı sıra gDNA üzerinde de doğrulanarak size primer, metastatik veya sıvı biyopsilerin profilini çıkarma seçeneği sunar.

 • Tümör genomik instabilitesini ölçün

  İmmünoterapi yanıtı tahmini için panel sekanslama verilerinden tümör mutasyon yükünü (TMB) güvenle tahmin edin.
 • Tüm ekzom dizilemesine bir alternatif

  Basitleştirilmiş analiz ve azaltılmış maliyetler, bu hedefli paneli rutin kullanım için tümör tüm ekzom dizilemesine (WES) cazip bir alternatif haline getirmektedir.

Cell3™ Hedefi: Özel NGS Panelleri – Onkoloji

 

Her tür DNA’yı (cfDNA, gDNA, FFPE DNA) NGS için kütüphanelere dönüştürmek üzere yenilikçi Cell3™ Target teknolojisini kullanan hedefli yeniden dizileme.
 

 • FFPE ve ctDNA örnekleri için onaylanmıştır

  Erken kanser tespiti ve tedavi sonrası kanser takibi gibi onkoloji uygulamaları için ctDNA, gDNA ve FFPE DNA üzerinde geliştirilmiş ve doğrulanmıştır.

 • Düşük frekanslı varyantları güvenle arayın 

  QC doğrulaması, hata bastırma teknolojisi ile birlikte tüm mutasyonların %0,1 VAF’a kadar güvenle aranmasını sağlayan tek tip kapsama alanını garanti eder.

 • Basit ve hızlı özel tasarım süreci

  Çevrimiçi panel tasarım aracımız, bir paneli dakikalar içinde tasarlayıp optimize edebileceğiniz anlamına gelir ve hızlı üretim sürecimiz, tasarım ile teslimat arasında minimum süre anlamına gelir.

 • Büyük ve küçük paneller için optimize edilmiştir

  Cell3™ Hedef zenginleştirme, 1 genden 1.000’e kadar panel boyutundan bağımsız olarak verimli hedef yakalama ve rakipsiz hedef performansı sağlamak için optimize edilmiştir.

Cell3™ Hedefi: Özel NGS Panelleri – Onkoloji

Kapsamlı primer tümör sekanslama için klinik olarak ilgili kapsamlı içeriğe sahip tüm ekzom yakalama.
 

 • Tümörle ilgili içerik

  Promotörler, translokasyonlar ve füzyonlar ve CNV’ler gibi önemli intronik bölgeleri kapsayan kanser araştırmaları için özel olarak tasarlanmış tüm ekzom yakalama.

 • Çeşitli örnek türleri

  Tümör ekzomumuz, formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü (FFPE) DNA, FF, gDNA ve hücresiz DNA (cfDNA) dahil olmak üzere çok çeşitli örnek türlerini destekler.

 • Optimize edilmiş performans

  Mükemmel bir kapsama alanı bütünlüğü sağlayan Cell3™ Target Tümör Ekzomu, sekanslama maliyetlerini azaltır ve numune verimini artırır.

 • Özelleştirilebilir

  Esnek olacak şekilde tasarlanan Cell3™ Target Tumor Exome, projenize özel hedefleri kapsayacak şekilde ekstra içerik eklemenize olanak tanır.

Cell3™ Hedef: Eyleme Geçirilebilir Mutasyon Paneli

 

Primer tümörlerden veya sıvı biyopsilerden genomik DNA (gDNA) veya hücresiz DNA (cfDNA) kullanarak Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) yolağının temel onkogenlerinde düşük frekanslı varyantları tespit edin.
 
 • Klinik olarak ilgili içerik

  EGFR yolağındaki kilit onkogenlerde eyleme geçirilebilir mutasyonları kapsayan son derece odaklanmış bir panel.

 • Primer tümör veya sıvı biyopsi

  ctDNA’nın yanı sıra gDNA ve FFPE için geliştirilmiş ve onaylanmıştır, size birincil tümörleri veya sıvı biyopsileri ve eşleşen örnekleri profilleme seçeneği sunar.

 • Düşük frekanslı varyantları güvenle arayın

  Benzersiz moleküler tanımlayıcılar (UMI’ler) içeren Cell3™ Hedef hata bastırma teknolojisi, %0,1 VAF’ye kadar ultra düşük frekanslı mutasyonları doğru bir şekilde çağırmanızı sağlar.

 • Hızlı ve uygun fiyatlı

  Odaklanmış bir panel kullanmak analizi basitleştirir ve maliyetleri düşürür, bu da EGFR yolundaki varyantların profilini çıkarmak için hızlı ve uygun fiyatlı bir yöntemdir.

Cell3™ Hedef: Özel Paneller MRD

 

Minimal Rezidüel Hastalık için Boylamsal İzleme

Birden fazla zaman noktasında tümöre özgü varyantları tespit etmek için küçük, ultra hassas, kişiselleştirilmiş NGS panelleri.
 
 • Dakikalar içinde tasarlanan kişiselleştirilmiş paneller

  Çevrimiçi bir panel tasarım aracı ve hızlı üretim süreci, yüksek oranda hedeflenmiş tümöre özgü NGS panellerinin hızlı geri dönüşünü sağlar.

 • Ultrasensitif tümör varyantı tespiti

  Mutasyonları 25 ng hücresiz DNA’dan (cfDNA) %0,1 varyant alel frekansına (VAF) kadar güvenle çağırın.

 • Yüksek derinlikte uygun maliyetli

  Yüksek hedefe ulaşma oranları ve üstün kapsam bütünlüğü, 20.000x ve üzeri derinlikler için sekanslamayı uygun maliyetli hale getirir.

 • Kolaylaştırılmış sıvı biyopsi iş akışı

  Örnek toplamadan sekanslamaya kadar sıvı biyopsi iş akışımız, MRD’nin uzunlamasına izlenmesi için kolaylaştırılmış bir çözüm sunar.

Prenatal Sağlık Hizmetleri

Cell3™ Hedef: Nexome

Cell3™ Hedef: ExomeCG

Ekzom Zenginleştirme

Taşıyıcı Tarama Paneli

Cell3™ Hedef: Nexome – klinik olarak geliştirilmiş bir ekzom paneli 

SNV’leri, indelleri ve CNV’leri tek bir klinik sınıf testte tespit edin

 

Sekanslama maliyetlerinizi artırmadan daha fazla varyant yakalayın ve tanı veriminizi artırın.

 • Klinik olarak ilgili içerik

  Prenatal ve postnatal hastalıklarla ilişkili CNV’ler ve kodlama yapmayan bölgeler dahil olmak üzere başlıca genetik veritabanlarından önemli klinik hedeflerin kapsamı ile tanısal veriminizi en üst düzeye çıkarın.

 • Kolaylaştırılmış iş akışı

  SNV’ler, Indel’ler ve CNV’ler dahil olmak üzere tüm varyantlar için tek bir iş akışını tek bir klinik sınıf testte doğrulayın ve çalıştırın, size dizi ve MLPA tabanlı CNV analizinizi değiştirme konusunda güven verir

 • Güvenli varyant araması

  SNV’leri, indelleri ve CNV’leri 1 ng kadar az DNA’dan yüksek hatırlama ve hassasiyetle güvenle çağırın, kaliteden veya sağlamlıktan ödün vermeden prenatal veya sınırlı örneklerin kilidini açın.

 • Üst düzey içerik, düşük maliyet 

  Üstün hibridizasyon yakalama performansı, numune başına sekanslama miktarını veya sekanslama maliyetlerinizi artırmadan önemli ölçüde daha fazla içerik sunar.

Cell3™ Hedef: ExomeCG

 

Sitogenomik analiz için ekzom yakalama

 

SNV’lerin, indellerin ve CNV’lerin tek bir testte tespit edilmesini sağlayan klinik olarak geliştirilmiş insan ekzom yakalama.
 

 • İş akışınızı kolaylaştırın

  ExomeCG, tüm varyantları (SNV’ler, indeller ve CNV’ler) anayasal doğum sonrası ve doğum öncesi analizler için uygun olan tek bir klinik sınıf testte tespit etmenizi sağlar. Daha az işlem. Daha az zaman. İlk seferde daha fazla sonuç.

 • Klinik olarak ilgili genler

  Hem gen hem de ekzon düzeyinde yeniden düzenlemelere sahip olduğu bilinen lokuslarda üstün CNV tespiti sayesinde klinik hedefleri en iyi şekilde kapsar. Size dizi ve MLPA tabanlı CNV analizinizi değiştirme seçeneği sunar.

 • Zamandan ve kaynaklardan tasaruf edin

  Prenatal veya sınırlı örneklerin kilidini açmak için 1ng kadar az DNA kullanın ve sonuçları günler önce alın. ExomeCG, kalite veya sağlamlıktan ödün vermeden size zaman ve numune tasarrufu sağlar.

 • Sizi destekleyecek yazılım

  ExomeCG, veri görselleştirme ve analiz için Congenica® klinik karar destek platformuyla tamamen entegre olur. Cell3™ Target serisi ile birlikte, araştırma ihtiyaçlarınızı baştan sona karşılıyoruz.

Cell3™ Hedef: Ekzom Zenginleştirme

 

Tüm ekzom dizileme

Optimize edilmiş tüm ekzom kapsamı, daha yüksek numune verimi sağlar ve sekanslama maliyetlerini azaltır.
 

 

 • Odaklanmış ekzonik içerik

  Optimize edilmiş ekzomumuz 33Mb yüksek oranda korunmuş protein kodlama bölgelerini ve ClinVar varyantlarının %99’unu kapsar, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz.

 • Optimize edilmiş performans

  Mükemmel bir kapsama alanı bütünlüğü sunan Cell3™ Target Whole Exome, düşük kapsama alanlı bölgeleri en aza indirerek sekanslama maliyetlerini düşürür ve örnek verimini artırır.

 • Çeşitli numune türleri

  Cell3™ Target Whole Exome, hücresiz, genomik ve formalinle sabitlenmiş, parafine gömülü (FFPE) DNA dahil olmak üzere çok çeşitli örnek türlerini destekler.

 • Özelleştirilebilir

  Esnek olacak şekilde tasarlanan Cell3™ Target Whole Exome, projenize özel hedefleri kapsamak için ekstra içerik eklemenize olanak tanır.

Cell3™ Hedef: Taşıyıcı Tarama Paneli

Pediatrik çekinik hastalıklar için Taşıyıcı Taraması 

Tek bir iş akışı kullanarak 448 kalıtsal çocukluk çağı hastalığının taşıyıcılık durumunu doğru bir şekilde analiz edin.

 • Kapsamlı içerik

  Çok çeşitli nadir, yüksek penetranslı resesif çocukluk çağı bozukluklarında yüksek klinik öneme sahip genler için zenginleştirmek üzere tasarlanmıştır.

 • Kolaylaştırılmış iş akışı

  Birden fazla teknoloji iş akışını tek bir basit NGS testinde birleştirin. Diziler yok. MLPA yok.

 • Zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin

  Tek bir iş akışı, kalite veya sağlamlıktan ödün vermeden zamandan ve numuneden tasarruf etmenizi sağlar.

 • Uygun maliyetli

  Doğru taşıyıcı durumuna ulaşmak için numune başına 2,7 Gb kadar az veri gerekecek şekilde optimize edilmiştir.

Virüs Tespiti

VirPath: COVID-19 (SARS-CoV-2) Test Ürünleri

VirPath: Solunum Multiplex qRT-PCR Kiti

VirPath: COVID-19 (SARS-CoV-2) Test Ürünleri

 

VirPath ürün yelpazemizi kullanarak COVID-19 (SARS-CoV-2) tespiti için viral RNA ekstraksiyonu ve qRT-PCR iş akışı
 

Test laboratuvarlarının SARS-CoV-2 için son derece hassas ve doğru test ürünleri sağlamasına olanak tanıyoruz. Bizim VirPath: SARS-CoV-2 Kitimiz CE-IVD işaretlidir ve SARS-CoV-2’nin bilinen tüm varyantlarını tespit ederek Birleşik Krallık’ta genel COVID-19 qRT-PCR testi için belirlenen katı doğruluk ve hassasiyet gereksinimlerini geçen birkaç qRT-PCR testinden biridir.

 • COVID-19 qRT-PCR kit

  VirPath SARS-CoV-2 Multiplex qRT-PCR Kitimiz CE-IVD işaretlidir ve Devlet COVID-19 testleri için belirlenen katı doğruluk ve hassasiyet gerekliliklerini geçen birkaç COVID-19 qRT-PCR testinden biridir.

  Sağlık Bakanlığı’ndan alınan teknik doğrulama belgemizi okumak için aşağıdaki ürün kaynakları bölümüne bakabilirsiniz.

 • Bilinen tüm SARS-CoV-2 (COVID-19) varyantlarını tespit eder

  Şu anda birkaç SARS-CoV-2 varyantı bulunmaktadır, ancak VirPath Multiplex qRT-PCR testimizin genel hassasiyeti ve doğruluğunun farklı SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğinden emin olabilirsiniz.

  Tüm yeni varyantlar için halka açık genomik veri tabanlarını sürekli olarak izliyoruz, böylece müşterilerimiz ürün performansımızdan her zaman emin olabilirler.

   

   

   

   COVID-19, grip ve RSV’yi tek bir testte ayırt edin

    

   VirPath: Solunum Multiplex qRT-PCR Kit

    

   SARS-CoV-2, influenza tip A/B ve Respiratuar sinsityal virüs (RSV) alt tipleri A ve B’nin eşzamanlı tespiti için tasarlanmış son derece hassas ve kullanımı kolay gerçek zamanlı RT-PCR testi.
    
   • Gerçek multipleks tahlil

    Grip A/B, RSV A/B ve SARS-CoV-2’yi tek bir gerçek zamanlı RT-PCR reaksiyonunda tespit ederek testleri kolaylaştırın.

   • İş akışı esnekliği

    İş akışınıza uygun RNA ekstraksiyon yöntemini ve PCR thermocycler’ı seçin.

   • Hassas

    Reaksiyon başına 5 kopya kadar az viral RNA tespit edin ve düşük viral yüke sahip enfeksiyonları tespit edin

   • Sağlam performans

    SARS-CoV-2’nin korunmuş bölgelerini hedefleyen ve minimum tahlil içi ve tahliller arası varyasyon sağlayan bir tahlil ile sonuçlarınıza güvenin.

   GALEAS™

   GALEAS™ Bladder

   GALEAS™ Hereditary Plus

   GALEAS Bladder

    

   Hematüri hastaları için non-invaziv, numuneden rapora, moleküler triyaj sağlayan yeni bir mesane kanseri testi

   Mesane kanserinin TÜM evreleri için sistoskopiye alternatif YENİ bir non-invaziv NGS

    

   GALEAS Bladder, mesane kanserinin varlığını tespit etmek için basit, numuneden rapora idrar testidir. Birleşik Krallık Birmingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla ortaklaşa geliştirilen test, mesane kanserinin tüm derecelerinde ve evrelerinde bulunan temel somatik mutasyonları sorgulamak için ultra hassas hedefli Yeni Nesil Dizilemeden (NGS) yararlanmaktadır.

   90’dan fazla hassasiyet sağlayan GALEAS Bladder, ürologların hangi hastaların daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyup hangilerinin duymayacağını belirleme konusunda bilinçli ve güvenli bir karar vermelerini sağlar.

    

    

    

     GALEAS Hereditary Plus 

     Lynch sendromu da dahil olmak üzere kalıtsal kanserlerle ilişkili germ hattı mutasyonlarını analiz etmek için optimize edilmiş biyoinformatiğe sahip, klinik olarak doğrulanmış bir NGS paneli.

      

     Kalıtsal kanser analizini parmaklarınızın ucunda tamamlayın. Numuneden veri analizine kadar testlerinizi kolaylaştırın.

      

     GALEAS HereditaryPlus  kalıtsal kanserle ilişkileri iyi bilinen 146 genin titizlikle seçilmiş bir koleksiyonunu içeren yenilikçi bir Yeni Nesil Dizileme (NGS) panelidir. Hedeflenen gen listesi yalnızca Lynch sendromu gibi önemli kanser sendromlarını değil, aynı zamanda Phaeochromocytoma gibi daha nadir kalıtsal kanser türlerini ve Wilms tümörü gibi pediatrik kanserleri de kapsamakta ve genetik manzaranın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Tek bir testte birçok kanser türünü hedefleyebilme özelliği, laboratuvarların kalıtsal test iş akışlarını kolaylaştırmasını sağlar.

      

      

       • Kas invaziv olmayan mesane kanseri (NMIBC) ve kas invaziv mesane kanseri (MIBC) dahil olmak üzere mesane kanserinin tüm dereceleri ve evreleri için sistoskopiye eşdeğer, oldukça hassas bir tanı testidir.
       • Hasta izleme, nüks ve minimal rezidüel hastalık (MRD) sürveyansının yanı sıra hematüri triyajı da dahil olmak üzere tüm mesane kanseri bakım yolunda kullanılma potansiyeline sahiptir.
       • Tümör türevi DNA varlığını araştırmak için basit bir idrar örneği kullanır.
       • Mesane kanseri ile ilişkili 451 somatik mutasyonu tespit etmek için Nonacus tarafından geliştirilen ultra hassas hedefli NGS kimyasından yararlanır.
       • Bulut tabanlı GALEAS yazılımı tarafından sağlanan basit ve hızlı raporlama, hasta ihtiyaçlarını değerlendirirken değerli zamandan tasarruf sağlar.

       Dikkatli tasarım ve son teknoloji biyoinformatik pipeline kombinasyonu, Sanger sekanslama veya Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) analizi ile ek testlere gerek kalmadan SNV’lerin, indellerin ve çok çeşitli CNV’lerin doğru tespitini destekler. Bu yenilikçi NGS paneli, varyant türü veya kanser türünden bağımsız olarak kalıtsal kanser analizinde benzersiz bir hassasiyet sağlar.

       • SNV: MSH2 c.942+3A>T varyantının doğrudan genotiplendirilmesi de dahil olmak üzere SNV’lerin güvenilir şekilde tanımlanmasını sağlayarak Sanger sekanslama ihtiyacını ortadan kaldırır ve test iş akışlarını kolaylaştırır.​
       • INDEL: Hem küçük hem de büyük indelleri, 10 baz çiftini aşanlar da dahil olmak üzere doğru bir şekilde tespit eder.
       • CNV:Tek ekzonlardan tüm genlere ve mozaik kopya sayısı varyasyonuna kadar CNV’leri güvenilir ve sağlam bir şekilde tanımlayarak kalıtsal kanser testlerinde MLPA ihtiyacını ortadan kaldırır.

       Bizimle iletişime geç!

       Özelleştirilmiş biyoinformatik analizden yenilikçi yazılım araçlarına ve Yeni Gen Dizileme cihazlarına kadar araştırmanızı hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi bugün keşfedin. Uzmanlarımızla bir toplantı planlamak ve araştırma hedeflerinize ulaşmak için bizimle iletişime geçin. Birlikte fark yaratabiliriz.

       Uzman Danışmanlık

       Bizimle iletişime geçtiğinizde uzman danışmanlarımızla birebir görüşmeler yaparak projeleriniz için en uygun çözümleri keşfedebilirsiniz.

       Özelleştirilmiş Hizmetler

       İhtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış hizmet ve ürünlerle araştırma süreçlerinizi hızlandıracak ve hedeflerinize daha kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olacağız.